logo

Büyük camilere 333 başimam 450 başvaiz ataması

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni teşkilat yasası uyarınca, aralarında Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye, Fatih, Eyüp Sultan gibi camilerin de bulunduğu Osmanlıdan kalma camiler için 333 başimam, 450 de vaiz atayacak. 
Atamalar, Kuranıkerim, dini bilgiler, hitabet ve etik ilkeler konularında yapılacak sözlü mülakatlarla yapılacak. Diyanet ayrıca, 3 bin imam hatip, müezzin kayyım, 1000 tane de mele atayacak. 
Diyanet taşra teşkilatında boş bulunan başimam-hatiplik kadrolarına A grubu camilerde 6 yıl görev yapan ve hafız olan imam hatipler arasından naklen alım yapmak üzere sözlü “başimam-hatiplik sınavı” yapacak.
Sınava katılacakların temel ve özel yeterliliklerinin tespitinde, başkanlığın internet sitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik ölçütleri esas alınacak.
Adaylara yüzde 70’i Kuranıkerim, 20’si dini bilgiler ve yüzde 10’u hitabet ve etik ilkeleri konularından olmak üzere çeşitli konularda sorular yöneltilecek.
Halen büyük camilerde görev yapan imamlar, yeni uygulamayla sınava tabi tutulacak. İmam eğer sınavda başarılı olursa camisinde kalmaya devam edecek. Başarılı olamazsa, yerini bir başka arkadaşına bırakacak. Diyanet ayrıca, 450 tane de başvaiz alacak. Başvaizler de, başkanlık teşkilatında vaizlik ve üstü görevlerde en az 10 yıl görev yapmış kişilerden seçilecek. Başimamlık sınavı gibi sözlü yapılacak sınavda adaylara Kuranıkerim, Arapça, dini bilgiler, hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat olmak üzere 4 farklı alandan sorular sorulacak.
Diyanet’in yeni kadro hareketi çerçevesinde ayrıca KPSS puanları esas alınarak, 3 bin boş kadroya imam hatip ve müezzin-kayyım ataması yapılacak. Diyanet’in bir süre önce gündeme getirdiği sözleşmeli “mele” alımında önemli bir aşama kaydedildi. Bu kapsamda 200’ü Kuran kursu öğreticisi, 800’ü de imam hatip olmak üzere 1000 kişilik mele kadrosu doldurulacak
Cumhuriyet