logo

Atık aküler enerji olarak geri döndü

Çevre duyarlılığının her geçen gün artarak devam etmesi enerji tasarrufuna gözle görülür katkılar sağlamaya başladı. Çevresel amaçlarla toplanıp geri dönüştürülen akümülatörler (akü) sayesinde 12 bin nüfuslu bir ilçenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer elektrik tasarrufu sağlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geride kalan son 7 yılda 297 bin 715 ton atık akü topladı. Ömrünü tamamlamış bu akülerin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasıyla 178 bin 629 ton kurşun elde edildi.
Gerçekleştirilen bu devasa dönüşüm sayesinde 41 bin MWH enerji tasarrufu sağlandı.
59 bin tona çıktı
Bu rakam, örneğin Antalya’nın Side ilçesi gibi yaklaşık 12 bin nüfuslu (kış dönemi) bir ilçenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor.
Türkiye’de her yıl yaklaşık 80 bin ton civarında akümülatör piyasaya giriyor. Bu akülerin kullanım sonucu ömrünü tamamlamasının ardından yaklaşık yüzde 70’i toplanıp ekonomiye kazandırılıyor. İlk geri dönüşüm kaydının tutulduğu 2005 yılında atık akümülatörmiktarı yaklaşık 10 bin tonken, bu rakam 2010 yılında 55 bin tona, 2011 yılında ise 59 bin tona ulaştı.

Dünya