logo

Türkiye ve Danimarka'dan enerji işbirliği

Türkiye ile Danimarka arasında arz güvenliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve atık yönetimi alanlarında karşılıklı, yararlı bir ortaklık geliştirilmesi amacıyla işbirliği anlaşması imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, enerji verimliliğinin, yenilenebilir enerjinin, petrol ve doğalgaz çıkarılması çalışmalarının geliştirilmesi ve artırılması ile Türk ve Danimarkalı şirketler arasında ortaklıklar kurulması, taraflar arasındaki işbirliği için yüksek öncelikli alanlar olarak belirlendi.

Taraflar arasındaki işbirliği; bilgi ve belge değişimi, uzmanlar, bursiyerler ve heyetlerin birbirlerini ziyaretleri, uzmanların, bilim adamlarının, özel şirketlerin ve diğer ilgili temsilcilerin katılımıyla ortak seminerler, çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmesi ve diğer mutabık kalınacak yollarla gerçekleştirilecek.