logo

Hedef yüzde 30 yenilenebilir enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yenilenebilir enerji kaynakların payının 2023 yılında en az yüzde 30 düzeyinde olması, doğalgazın payının yüzde 30’a düşürülmesi ve nükleer enerjinin enerji arz kaynaklarına dahil edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
Muş Milletvekili Demir Çelik’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Yıldız, 4,4 milyar ton rezerv ile Türkiye linyit rezervinin yaklaşık yüzde 40’ını barındıran Afşin Elbistan Havzası’nın, aynı zamanda ilave 8200 megawatlık bir kurulu güç potansiyelini elinde bulundurduğunu ifade etti. Havzanın potansiyelinin değerlendirilmesi ile birlikte bir yandan yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması sağlanırken, diğer taraftan ithalat bağımlılığını azaltarak arz güvenliğine katkı sağlanacağını ve yaklaşık 1.2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş olacağını belirten Yıldız, “Ayrıca yapılması beklenen 10-12 milyar dolar yatırımla bölgenin iş gücü önemli ölçüde artacak ve bölge ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır” dedi.
Türkiye’de elektrik tüketiminin her geçen gün arttığını, gerekli olan enerji üretimi ve arz güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:
“Bu bağlamda, yeterli kurulu güce ulaşmak ve enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak adına, yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz etmekte olup, bakanlık olarak enerji politikalarını bu paralelde oluşturmaktayız.
Bu çerçevede, Türkiye’de elektrik üretiminde hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve diğer yenilenebilir kaynakların payının 2023 yılında en az yüzde 30 düzeyinde olması, doğalgazın payının yüzde 30’a düşürülmesi ve nükleer enerjinin enerji arz kaynaklarına dahil edilmesi hedeflenmiştir.”

Milliyet