logo

Akciğer kanserinde erken tanı umudu

ABD'de yapılan Ulusal Akciğer Kanseri Tarama Çalışması sonuçlarına göre, akciğer kanseri için yüksek risk taşıyan sağlıklı kişilerde, akciğerin düşük doz bilgisayarlı tomografisi ile 3 yıl boyunca yılda bir kez tarama yapılması, akciğer kanserinden ölüm oranlarında yüzde 20, tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarında yüzde 7'lik azalma sağlıyor.
 
Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) Başkanı Doç. Dr. Ufuk Yılmaz, dünyada her yıl kasım ayının “Akciğer Kanseri Ayı” olarak belirlendiğini ifade etti. Önlenebilir kanserler arasında yer alan akciğer kanserinin, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirten Yılmaz, sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketilmesinin akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.
 
Yılmaz, öksürmekle kan tükürme, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, yeni veya farklılaşan öksürük, omuz, sırt veya göğüste sancı veya ağrı, solunum sıkıntısı, ses kısıklığı veya hışıltılı solunum, yorgunluk veya halsizlik gibi yakınmaları olan kişilerin mutlaka hekime başvurması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, özellikle sigara içenlerin bu bulgulara karşı daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.
 
Yılmaz, erken akciğer kanserinin bulgu ve belirtisinin olmaması nedeniyle, hastaların çoğunun ileri evrede saptandığını söyledi. “Yılda bir tekrarlanan akciğer grafisi ve balgam tahlillerinin, akciğer kanserinden ölümleri engellemede veya azaltmada bir rolünün olmadığının” altını çizdi.
 
Millî Gazete