logo

Muhterem Coşan Hanımefendi dualarınızı beklemektedir

M. Nureddin Coşan beyefendinin muhterem validesi, Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan rahmetullahi aleyh’in güzide, mümtaz dost ve zevcesi, M. Zahid Kotku rahmetullahi aleyh'in pek kıymetli, muhabbet ve gönüller şifası evladı Muhterem Coşan hanımefendi rahatsızlığı sebebiyle hâzık hekimlerin şifalı ellerinde tedavi edilmektedir.

Suhûlet ile acil şifaya erişmesi için sevenlerinin,  tez ulaşıp hemen kabul edilen merhametli ve cömert dualarını rica ve talep ederiz.