logo

Ramazan çok büyük bir fırsat

İlim, fikir ve gönül önderi Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin İslam dergisinde kaleme aldıkları Ramazan ayı ile ilgili başmakaleyi istifadenize sunuyoruz.

Hepinizin Ramazan’ınızı candan tebrik ederim; Cenâb-ı Hak Teâlâ ve Tekaddes hazretleri cümle mü’min ve müslüman kardeşlerimi rahmetine mazhar eylesin, nice nice hayırlara, feyizlere, nimetlere, sevaplara, mükâfatlara erdirsin; sevindirsin; aziz ve bahtiyar kılsın, iki cihanın huzur, afiyet, saadet ve selametine nail ve sahip buyursun. Âmîn, bi-hürmeti seyyidi’l-mürselîn sallâllâhu aleyhi ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebi’ahû bi-ihsânin ecma’în.

Ramazan, müslümanlar için çok büyük bir fırsat; çok muazzam ve muhteşem, çok mübarek ve mükerrem bir ay; cennetin kapıları açılıp, cehennemin kapıları kapanıyor, yerler gökler süslenip bezeniyor, azgın şeytanlar zincirlere vuruluyor, ibadetlere kat kat fazla mükâfat bahşediliyor, günahlılar bağışlanıyor, kalpler nurlanıyor, nefisler terbiyeleniyor, sevaplar kazanılıp mânevî derecelere yükseliniyor. Hatadan, günahtan dönmek kolay, tevbe makbul, ortam güzel, şartlar olumlu, nimet bol, rahmet-i rahmân geniş, hidayet yolu açık...

Gelin bu Ramazan’da çok büyük bir hamle yapalım, çok kuvvetli bir azimle çalışalım, hem kendimiz çok iyi, çok salih, çok takvalı, çok ihlaslı, çok olgun, çok mükemmel bir müslüman haline gelmeye, yani evliyâ gibi olmaya gayret edelim; hem de İslâm’a, çok büyük, çok yararlı, çok değerli, çok olumlu, çok geniş, çok devamlı, çok köklü, çok temelli, çok esaslı hizmetler vermeye ceht edelim.

Allah’ın rızasını kazanmaya koş kardeşim! Allah’ın hak dinine olanca gücünle yardımcı ol, İslâm için çalış, uğraş, terle! Can ve malınla, bütün imkân ve müktesebatınla hizmete koş! Küfürden, şirkten, nifaktan, günahtan, haramdan, zarar ve ziyandan hem kendini iyi koru, hem çoluk çocuğunu! Gaflete, rehavete düşme, uyanık ol, görevini bil, ödevini tam yap! Yangından bir şeyler kurtar, yangını söndürmeye çalış! Kur’ân-ı Kerîm’e sarıl, sünnet-i seniyyeye yapış! Dinin, imanın, ülken, vatanın, çoluk çocuğun, istikbalin, hürriyetin, istiklalin, dünya ve âhiret saadet ve selametin çok büyük tehlikelere mâruz durumda...

... Ve bu Ramazan çok büyük bir fırsat; çok çalış, çok fedakârca, çok cansiperâne uğraş ki salah ve felaha, huzur ve rahata, saadet ve selamete, izzet ve nimete, şevket ve devlete, hüsn-i akîbet ve cennete nail olasın!

Prof.Dr. Mahmud Esad Coşan / İslam Dergisi /Ocak/1998