logo

Engelli çocuklar için evde fizyoterapi hizmeti

Evinden çıkamayacak bedensel engelli çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından verilecek evde fizyoterapi hizmetinin başladığı duyuruldu.

Evde fizyoterapi hizmetinden faydalanmak isteyen ailelerin, öncelikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki (RAM) özel eğitim değerlendirme kurullarına başvurması gerekiyor.

Müracaatlar, evde destek eğitimine yönelik başvuru dilekçesi, destek eğitimi alması istenen kişinin evden çıkmasının mümkün olmadığına veya bunun sağlığı açısından risk oluşturacağına dair en az biri ilgili daldan olmak üzere 3 hekim tarafından düzenlenmiş "durum bildirir sağlık kurulu raporu" ile yapılacak.

İncelemelerin ardından durumu uygun bulunan çocuklar, evlerinde ayda 8 seans fizyoterapi desteği alabilecek.

AA