6 Rebi'ül-evvel 1445 | 22 Eylül 2023 Cuma

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Açıklama

Ana Sayfa Haber

Hicri tarihlerin belirlenmesi konusunda, coğrafi bölge ve fıkhi yorumlara göre farklılıklar oluşabilmektedir.

1 Ekim 2016 tarihinde İstanbul da dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde hilalin çıplak gözle görülebilmesi 26 Zilhicce 1398 tarihinde 19 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen Ru'yet-i Hilal Konferansı kararlarında yer alan görülebilirlik kriterlerine göre mümkün olmadığından ve hilalin görüldüğüne dair bir haber bulunmadığından, bazı bölgelerde 2 Ekim 2016 tarihinin 30 Zilhicce 1437 olarak kabul edilmesi mümkündür.

Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Pakistan, Sri Lanka, Kanada, İngiltere gibi bazı ülkeler ve bu ülkedeki Müslüman topluluklar bu nedenle 2 Ekim tarihini 30 Zilhicce olarak kabul etmiştir.

Yerküre üzerindeki herhangi bir noktada görülebilirlik kriterlerinin hesaba göre sağlanabilecek olmasını temel alan görüşe göre ise 2 Ekim 2016 tarihi 1 Muharrem 1438 olarak kabul edilmiştir. Türkiye'de uygulamada olan görüş de bu yöndedir.