23 Şevval 1443 | 24 Mayıs 2022 Salı

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan  Etiketli Haberler

Ana Sayfa Haber Etiketler
1433 YÂD GÜNLERİ HATİM DUYURUSU
Mehmed Zahid Kotku (Rh. A.) ve Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendiler, doğumlarının Hicri yıldönümlerinde Kur’an-ı Kerim hatimleriyle ve özel programlarla yâd ediliyor.

Hicri Yeni Yıl ve Hicri Takvim
Hicrî takvim, müslümanların dinî bakımdan çok dikkatle takib etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu hicrî takvimin aylarından birisi olmuş oluyor. Hac bu hicrî takvime göre belli oluyor. Kandiller buna göre belli oluyor. Peygamber Efendimiz'in Mevlîd-i Şerifi yie bununla ilgili... Aşure günü, işte önümüzde Muharremin onu, yine bu takvimle ilgili. O bakımdan hicrî takvim bizler için çok önemli, müslümanın dînî hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili.

Server İletişim'den müstesna bir eser: 'Makâlât-ı Hacı Bektaş-ı Velî'
İlim, fikir ve gönül önderi merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin 'Makâlât-ı Hacı Bektaş-ı Velî' adlı eseri, Server İletişim tarafından kitapseverlerin istifadesine sunuldu. Hacı Bektâş-ı Velî, XIII. yüzyılda Anadolu’da yaşamış, vefatından sonraki dönemde...

En Mühim İşimiz: Berat Kandili'nin İhyası
İlim, fikir ve gönül önderi Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin İslam Mecmuası’nda kaleme aldığı “En Mühim İşimiz: Berat Kandilimizin İhyası” başlıklı başyazısını, Berat Kandili münasebetiyle istifadenize sunuyoruz:"Bu mühim gece için öncelerden hazırlanın, oruçlar tutun, sadakalar verin, salât u selâmlar getirin, çok zikir yapın, tevbe edin, Kur’an okuyun, ağlayın..."

Ramazan çok büyük bir fırsat
İlim, fikir ve gönül önderi Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin İslam dergisinde kaleme aldıkları Ramazan ayı ile ilgili başmakaleyi istifadenize sunuyoruz: Hepinizin Ramazan’ınızı candan tebrik ederim; Cenâb-ı Hak Teâlâ ve Tekaddes hazretleri cümle mü’min ve müslüman kardeşlerimi rahmetine mazhar eylesin, nice nice hayırlara, feyizlere, nimetlere, mükâfatlara erdirsin...

Ramazan ayındaki mühim faaliyetler
Prof. Dr. M.Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Kadın ve Aile dergisinde kaleme aldıkları Ramazan ayı ile ilgili başmakaleyi istifadenize sunuyoruz:"Candan dileğim hepinizin Ramazan ayının feyz ve bereketinden istifade etmeniz;Rabbimiz’in huzuruna razı olduğu kullar olarak alnı açık varmanız, O’nun cennet ve cemaliyle müşerref olmanız, ebedî saadete ermenizdir."

Ramazanda aile hayatı ve çocuklar üzerine
İlim, fikir ve gönül önderi Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Kadın ve Aile dergisinde, Ramazan ayında aile hayatı ve çocuk terbiyesi üzerine kaleme aldıkları başmakaleyi istifadenize sunuyoruz: "Ailece Ramazan yaşantınıza dikkat ve özen gösteriniz. Ramazan’ın simgesi olan ibadet ve davranışları aceleye getirmeyiniz, tadını çıkara çıkara, sindire sindire îfâ ediniz..."

Ramazanda Aile Hayatı ve Çocuk Terbiyesi
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin Kadın ve Aile Dergisi’nin Haziran 1985 tarihli nüshasında yayınlanan başyazısını, Ramazan ayın münasebetiyle istifadenize sunuyoruz.

Ramazan'ın Mühim Faaliyetleri
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin Kadın ve Aile Dergisi’nin Nisan 1990 sayısında yayınlanan başyazısını, Ramazan ayı münasebetiyle istifadenize sunuyoruz. "Ramazanda göğün kapıları açılır, cennet müminler için bezenir, cehennemin kapıları kapatılır, şeytanların azılıları zincire bağlanır; sevaplar artırılır, böylece insanların tevbe etmesi, iyiliklere yönelmesi kolaylaşmış olur."

Zilhiccenin on günü ve arefe
İlim, fikir ve gönül önderi merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 26 Mart 1999 tarihinde Mekke-i Mükerreme’de yaptığı sohbetin metnini ve ses kaydını istifadenize sunuyoruz. "Bu günlerin kıymetini bilin! Hacca gelenler hacda ibadetlerini güzel yapsınlar, haclarının mebrur bir hac olmasına gayret etsinler!"

3 Aylar ve Regaip Kandili üzerine
Büyük alim ve mutasavvıf Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin mübarek üç aylar ve Regaib Kandili üzerine kaleme aldıkları makale ve sohbetlerinden derlediğimiz bölümleri istifadenize sunuyoruz... Üç aylar geldi, mevsim-i hayr ü bereket, zaman-ı rahmet ü mağfiret, sebeb-i duhûl-i cennet... ama, ne mutlu gaflet etmeyip, kadr ü kıymetini bilip gereğince istifade ve istifâza edebilenlere!

Ramazan’ın mühim faaliyetleri
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin Kadın ve Aile Dergisi’nin Nisan 1990 sayısında yayınlanan başyazısını, Ramazan ayı münasebetiyle istifadenize sunuyoruz. "Ruhi ve dini hayatımızda ramazanın çok büyük yeri ve önemi vardır. Ramazan geçtiği halde onun manevi avantaj ve fırsatlarından faydalanmamış olanlar ise gerçekten müthiş bir mahrumiyete uğramışlar demektir."

Yeni Hicrî Yılbaşımız ve Aşure Günü
İlim, fikir ve gönül önderi merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi’nin İslam Dergisi’nin Haziran 1995 tarihli nüshası için kaleme aldığı “Yeni Hicri Yılbaşımız ve Aşure Günümüz” başlıklı başyazısını, Hicri 1437. yıl münasebetiyle istifadenize sunuyoruz: Candan dileriz ki hicrî yeni yılımız, siz sevgili kardeşlerimiz ve bütün İslâm âlemi için çok hayırlı, uğurlu, mübarek ve başarılı olsun.

M. Zâhid Kotku Hocaefendi görev yaptığı Bursa İzvat Camii’nde yâd ediliyor
20. yüzyılın önde gelen mürşidi kâmillerinden Mehmed Zâhid Kotku (Rh. A.) Hocefendi, doğumlarının Hicri yıl dönümde, Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği BİKAÇED, BURHAD ve İrfan Gençlik tarafından tertip edilecek bir programda sevenleri tarafından yâd edilecek.

Üç Aylar ve Regaib Kandili üzerine...
Prof.Dr. M.Es’ad Coşan Hocaefendi’nin üç aylar ve Regaib Kandili üzerine kaleme aldıkları makale ve sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz:"Aziz kardeşlerim bu güzel fırsatları iyi değerlendirsinler; gündelik olağan alışkanlıklarından sıyrılsınlar, aşk ve şevklerini tazelesinler, Allah'ın razı olduğu yola girsinler, cennet yönüne yönlensinler; yıllık mânevî muhasebelerini yapsınlar"...