1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

Server İletişim'den müstesna bir eser: 'Makâlât-ı Hacı Bektaş-ı Velî'

Son Güncelleme: 19 HAZİRAN 2013 - TSİ 11:33

Hacı Bektâş-ı Velî, XIII. yüzyılda Anadolu’da yaşamış, devrinin kaynaklarında hakkında bilgi bulunamamasına rağmen vefatından sonraki dönemde, tarihî ve menkıbevî şahsiyeti hakkında hayli kalem oynatılmış bir şahsiyettir. Üzerinde çokça spekülasyon yapılan Hacı Bektâş-ı Velî’nin kişiliğinin ve ona izafe edilen bir mektep olarak Beştâşîlik’in mahiyetinin daha iyi ve net anlaşılması için onun yaşadığı dönem malzemelerine bakmak gerekir ki bunların başında da yazdığı kitapları gelir. 
Müellif bir sûfî olan Hacı Bektâş-ı Velî’nin en başta gelen ve en hacimli kitabı Makâlât’tır. Aslen Arapça olarak kaleme alınmış olan bu eser üzerinde en fazla mesai harcayan akademisyen olan (Prof. Dr.) Merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi, Makâlât’ın mensur, manzum ve elde mevcut Arapça kısmını uzun ve yorucu çalışmalar neticesinde doçentlik takdim tezi olarak 1972’de hazırlamıştır. 
Bu çalışmanın araştırma kısmı ile mensur metnin neşri ve Arapça kısmının tercemesi 1982 yılında yayınlanmıştı. Hocaefendi Merhum, çeşitli vesilelerle bu çalışmasını tekrar elden geçirerek tamamını yayınlamayı istediğini belirtmiş ancak buna imkân bulamamıştı.
İşte bu eser, söz konusu çalışmanın tamamlanarak ve sadeleştirilmiş kısmının da ilave edilerek her kesimden insanın okuyup istifade edebileceği şekilde neşredilmiş halidir.
Ayrıntılı bilgi ve sipariş için; www.internetpazar.com/makalat-haci-bektasi-veli.html adresini ziyaret edebilir veya 0216 327 76 30 no'lu telefondan bilgi alabilirsiniz.