6 Rebi'ül-evvel 1444 | 2 Ekim 2022 Pazar

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

Avuç içi taramaya AYM’dan vize

Son Güncelleme: 4 NİSAN 2015 - TSİ 10:37

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda “avuç içi tarama” olarak bilinen, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasını zorunlu kılan yasa hükmünün iptali istemini 5’e karşı 11 oyla reddetti.

AYM’nin Danıştay 15. Daire’nin Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’ndaki düzenlemenin iptali istemiyle açtığı davaya ilişkin kararı Resmi gazete’de yayımlandı. Kararın gerekçesinde, iptali istenen kuralla sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için başvurduklarında biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılmasının zorunlu olduğunun öngörüldüğü anlatıldı.

‘Özel hayatın gizli’
Karara karşı çıkan başkanvekilleri karşı oy yazılarında özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasının her şeyden önce insan onuruna saygı ve kişilik haklarına dayandığı belirtildi. Karşı oyda, SGK tarafından özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastalardan talep edilen biyometrik verilerin, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen, ‘özel hayatın gizliliği’ ilkesinin mutlak koruması altında olduğu ifade edilerek, “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli yasal düzenlemeye ve teknik olanaklara sahip olmayan bir kamu otoritesinin, yasallık ve kişinin rızası koşullarını sağlaması halinde dahi veri işlemeniwn hukuka uygunluğundan söz etmek olanaklı olmayacaktır” denildi.

Milliyet