21 Zilka'de 1441 | 12 Temmuz 2020 Pazar

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Ekonomi

Ana Sayfa Haber Ekonomi

Abonelik çok kolay çıkmaksa çok zor...

Son Güncelleme: 3 MAYIS 2019 - TSİ 11:30

Tüketici internet üzerinden veya telefonla çok kolay başlattığı bazı aboneliklerini sona erdirmek istediğinde ağır bir fatura ile karşılaşıyor. Bazı şirketler ödenmediği iddia edilen faturaları, tamamlanmamış hesap kesim tarihlerini, iade edilmediği iddia edilen cihazları öne sürüyor.

Bazı şirketler o güne kadar yapılan tüm indirimleri ceza olarak yansıtacağını öne sürüp tüketiciyi caydırmaya ya da haksız tahsilata çalışıyor.

‘İlk üç ay bedava’, ‘Bir tıkla abone ol’, ‘Bu fırsat kaçmaz’, ‘... ya mesaj gönder aboneliğin hemen başlasın.’ Elektrikten telekoma, sudan doğalgaza, süreli yayınlardan kariyer sitelerine, müzik platformlarına onlarca sektörde binlerce şirket abonelik satıyor. Hem de o kadar kolay ki...

İsterseniz telefondan kredi kartı bilgilerinizi paylaşıyorsunuz isterseniz internet üzerinden giriyorsunuz aboneliğiniz hemen başlıyor. Hizmet müthiş. Peki bu kuruluşlardan bazıları aynı hızı siz aboneliğinizi sona erdirmek istediğinizde gösteriyor mu? Ne mümkün...

Bin dereden su getiriyorlar. Birden haberiniz olmayan taahhütler, ödenmediği iddia edilen faturalar, tamamlanmamış hesap kesim tarihleri, iade edilmediği iddia edilen cihazlar ortaya dökülüveriyor. Sizi bir tıkla, bir telefonla abone yapıveren bazı kuruluşlar ayrılmak istediğiniz de sonu gelmeyen çağrı merkezi aramalarıyla baş başa bırakıyor.

Önce neden ayrılmak istediğinizi soruyorlar, sonra ayrılmamanız için cazip bir takım yeni imkanlar sunuyorlar. İkna olmadınız mı? İşte o zaman telefondaki ses kibarca ayrılma faturasını kesmeye başlıyor.

“Filanca tarihten falanca tarihe kadar aldığınız tüm indirimleri ceza olarak kabul etmiş olacaksınız. Ayrıca taahhütünüzde de belirtildiği üzere şu kadar aylık abonelik bedelini de ceza olarak tahsil etmek durumundayız” diyor ve ekliyor: “Kabul ediyor musunuz.”

Bazı tüketiciler abonelikten ayrılmanın bedeli için telefonda verdiği “kabul” beyanının aslında yeni bir taahhüt olduğundan habersiz faturayı üstleniyor, bazıları ise itiraz edip düşünmek için süre istiyor. Kabul edenin aboneliği yeni bir fatura ile son buluyor etmeyenin aboneliği devam ediyor. Oysa Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun o kadar net ki...

İlgili maddelerden bazıları şöyle:

- Her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.

- Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

- Sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.

- Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

- Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.

Hürriyet