7 Rebi'ül-evvel 1444 | 3 Ekim 2022 Pazartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

2016'ya kadar yenilenebilir enerji doğalgazı geçebilir

Son Güncelleme: 2 TEMMUZ 2013 - TSİ 11:28

Orta  Vadeli Yenilenebilir Enerji Raporu’nu geçtiğimiz hafta yayınlayan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), özellikle bazı Avrupa ülkelerinde devlet teşviklerinin kısılması sonucu, geleceği ve ne kadar büyüyeceği sorgulanmaya başlanan yenilenebilir enerji sektör için parlak bir tablo ortaya koydu.

IEA, raporda, hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarının 2016 yılına kadar doğalgazı geçeceğini ve nükleerin iki katına ulaşacağını söyledi. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, artan elektrik ihtiyaçlarını daha çok rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santralleri kurarak karşılamaya başladı.

IEA’nın yenilenebilir enerji raporuna göre, zorlu ekonomik koşullara rağmen, yenilenebilir enerji önümüzdeki beş yılda yüzde 40 büyüyecek. Hatta hidro, güneş, jeotermal, biyoyakıt ve rüzgârdan oluşan yenilenebilir sektörü, enerjide en hızlı büyüyen sektör olacak. Beş yılda yenilenebilir enerjiden üretilecek elektriğin yüzde 40 artış gösterecek olması, 2018 yılında küresel çapta üretilen tüm enerjinin dörtte birinin (yüzde 25) bu kaynaklardan geleceği anlamını taşıyor. 2011’de yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yaklaşık yüzde 20’ydi. 
Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Maria van der Hoeven, geçtiğimiz hafta raporu tanıtırken yaptığı konuşmada, maliyetleri düşmeye devam eden yenilenebilir enerjinin kendi avantajlarını sunduğunu ancak hükümetlerin de destek verme noktasında fazla rahat davranmaması gerektiğini dile getirdi. Van der Hoeven, yatırımcılar için bir numaralı düşmanın “belirsiz politikalar” olduğu konusunda uyarıda bulunurken, “Birçok yenilenebilir enerji artık yüksek teşviklere ihtiyaç duymuyor. Ancak öngörülebilir ve güvenli piyasa açısından hala uzun vadeli politikalara gereksinim var. Halen dünya çapında fosil yakıtlara verilen devlet desteği, yenilenebilir enerjiye verilen ekonomik teşviklerin altı kat üstünde” diye konuştu. 
Rapora göre, yenilenebilirdeki büyümenin ağırlığı hidroelektrikte (HES) olacak. Ancak HES dışındaki yenilenebilir enerji türleri de 2018 yılına kadar üretimdeki paylarını ikiye katlayacak. Öte yandan yenilenebilir enerjideki büyüme, daha çok gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Bugünden 2018’e kadar olan sürede, yenilenebilir enerjideki artışın üçte ikisi Çin’in başı çektiği OECD dışı ülkelerde gerçekleşecek.
 * Hidroelektrik, rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik önümüzdeki 5 yılda yüzde 40 artacak.
* Küresel enerji karışımında, yenilenebilir enerjinin payı 2018 yılına kadar yüzde 25 olacak. 
* 2016’ya kadar yenilenebilirden elektrik üretimi doğalgazı geçecek ve nükleerin iki katı olacak böylece Elektrik üretiminde kömürden sonra ikinci sıraya yerleşecek.
Uluslararası Enerji Ajansı, tüm bu tahminlerin “kesin” olmadığının da altını çizerek, hem özel sektör, hem kamu yatırımlarının küresel ekonomik durumdan etkilendiğini vurguladı. Ekonomik koşullar sonucunda önemli teşvikler ve araştırma programlarının tehdit altında kalabildiğini vurgulayan IEA, “Yenilenebilir enerjinin önemi konusunda şüpheci olan hükümetler de sorun teşkil ediyor” uyarısı yaptı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının daha çok yükselen piyasalarda artış göstereceği vurgulanırken; yalnızca Çin’in, büyümenin yüzde 40’ını tek başına üstlenmesi bekleniyor. 
Raporda, bazı ülkelerde yenilenebilir enerjinin hala “ekonomik olmayan engel”lerle karşı karşıya kaldığı, bunlardan bazılarının “külfetli izin işlemleri” ve “sosyal kabul sorunları” olduğu vurgulandı. Yenilenebilir enerjinin hala diğer kaynaklarla rekabet halinde olduğu da belirtilerek, özellikle her yerde ucuz kömür olmasının ve kaya gazının sıkı birer rakip olduğu kaydedildi.

Hürriyet