28 Zilka'de 1443 | 27 Haziran 2022 Pazartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

M. Zâhid Kotku Hocaefendi İskenderpaşa Camii’nde yâd edildi

Son Güncelleme: 24 KASIM 2014 - TSİ 14:53

20. yüzyılın önde gelen mürşidi kâmillerinden gönüller sultanı Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi, dünyaya gelişinin Hicri 121. yıldönümünde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve özel programlarla yâd edildi. 

M. Zâhid Kotku Hocaefendi, AKRA FM'de özel yayın akışıyla, akşam namazını müteakiben ise İskenderpaşa Camii'nde sevenleriyle tarafından anıldı. 

İskenderpaşa Camii’nde 30 Muharrem 1436, 23 Kasım 2014 Pazar günü akşam namazını müteakiben başlayan yâd programında, Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Tasavvuf Tarihi Uzmanı Fatih Yıldız, “İlim ve İrfan İnsanı Olarak Mehmed Zâhid Efendi”konusunda cemaate hitap etti. 

İlim ve irfan kavramlarını tanımlayarak konuşmasına başlayan Fatih Yıldız, “İlim insanlara bahşedilmiş bir nimettir. İlahî bir sıfatın ve esmanın tecellisidir. İlim bilgiyi ortaya çıkarır, irfan onu insanlığın yararına dönüştürür, şuur oluşturur. İlim, öğrenmenin yapı taşıdır, irfan ise marifettir. Nihaî hedefmarifetullahtır. İlim insanı Allah’a ulaştırmıyorsa Kur’an onu gerçek ilim olarak nitelendirmez. İlim ve irfanın birlikteliği önemlidir. Mehmed Zâhid Kotku Hocamızın da müntesip olduğu Nakşî-Halidî-Ziyâîyye geleneğinde ilim ile irfanın tevhid edildiğini, bir arada düşünüldüğünü görüyoruz. İlim ve irfan birlikteliğindeki temel gaye, haricî ve dahilî etkiler nedeniyle zamanla insanoğlunun zihninde oluşan algı bölünmelerini tevhid etmek, bütünleştirmektir. İslam’da önemli olan bilginin çokluğu değildir. Bir kişinin bilgisi az olabilir ama samimi şekilde derinlemesine o bilgiye sahipse ve gereğini yerine getiriyorsa o kişiâlimdir. Aslolansahih bilgidir. Bilginin kaynağı sahih olmadan da doğru bilgiye, tevhide ulaşmak mümkün değildir. Sahih olmayan, sonucunda hidayete ve külli kaide olarak insanı Allah’a götürmeyen bilgi Allah ile kulları arasında perdedir. İslam dünyasında bugün üzüntü verici gelişmeler yaşanıyor. Bu sorunların temeli ilim ver irfan eksikliği ve Müslümanların zihninde bunların bölünmüş olması, bağlantının kurulamamasıdır. İslam dünyasındaki güncel sorunların çözümü için ilim ve irfanın tekrar bütünleşmesi elzemdir” diye konuştu. 

Âlimlerin, ariflerin en önemli vazifesinin insanları, İslam’dan uzaklaşmaya başladığı bir dönemde ana çizgiye çekmek olduğunu vurgulayan Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Tasavvuf Tarihi Uzmanı Fatih Yıldız, “Mehmed Zâhid Kotku Hocamız, zamanla tesirini yitirmeye yüz tutmuş İslamî müesseselere gerçek hüviyetini yeniden kazandırmıştır. İslami kavramları,anlam kaymalarından salim bir şekilde yeniden insanların zihinlerine yerleştirmiştir. Tıpkı temsilcisi olduğu yolun büyükleri İmâm-ı Rabbanî, Hâlid-i Bağdadî, AhmedZiyâüddîn-i Gümüşhanevî hazretleri gibi. Zâhid Kotku Hocamız, yaşadığı dönemde büyük bir yenileme, yenilenme hareketi başlatmıştır. İlim ile ameli birleştirmiştir. Müesseselere gerçek kimliklerini vermeye çalışmıştır. Sözgelimi particiliğe karşıdır ama –İslam ilim tasnifine olduğu gibi- ahlak ilminin bir alt dalı olarak siyaseti önemsemiş, ahlaklı siyaset yapılması, erdemli bir yönetim anlayışının hâkim olması için takipçilerini harekete geçirmiştir. Para, maddiyat, dünya gibi insanların kafasında sahih çizgiye oturmamış kavramları yerine oturtmuştur.Ekonomik gelişmeyi haram-helal gibi ölçülerle, ahlakî ilkelerle buluşturarak Müslümanların önüne bir sistem sunmuş, bu çerçevede atılımlara yol açmıştır” dedi. 

Fatih Yıldız, Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi’yi bir âlim ve arif olarak tanımak isteyenlereeserlerinidikkatlice okunmalarını, varislerini ve onların ortaya koyduğu hedefleri iyi kavramalarını tavsiye etti.

Konuşmanın ardından Türkiye ve dünya genelinde yâd günü vesilesiyle okunan hatimlerin ve tesbihatın kabulü niyazıyla İskenderpaşa Camii İmam Hatibi Mikdat Kutlu tarafından hatim duası yapıldı. 

İlim, fikir ve gönül önderi M. Es'ad Coşan Hocaefendi ise doğumlarının 79. yılında, Hicri 13 Safer 1436, Miladi 6 Aralık 2014 Cumartesi günü akşam namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde, gün boyu daAKRA FM'de özel programlarla ve hatim dualarıyla yâd edilecek.

İskenderpaşa Camii’ndeki programda Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz, “Muttakilerin İmamı: Mahmud Es'ad Coşan” konusunda katılımcılara hitap edecek. 

AKRA FM