6 Rebi'ül-evvel 1442 | 23 Ekim 2020 Cuma

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Ekonomi

Ana Sayfa Haber Ekonomi

'Yaşlanan nüfus sağlık harcamalarını artıracak'

Son Güncelleme: 5 ŞUBAT 2019 - TSİ 09:49

Yayınlanan bir rapora göre 2018-2022 yılları arasında küresel sağlık harcamaları yıllık bazda yüzde 5.4 oranında artabilir.

Zengin ülkelerde yaşlanan nüfus ve gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus büyümesi küresel sağlık ve bakım harcamalarını artıyor. Bu etkenlerin yanında kronik rahatsızlıkların yaygınlaşması ve dijital teknolojilerdeki gelişmeler, sağlık hizmet harcamalarını etkiliyor. Dünyada sağlık harcamalarının 2018- 2022 döneminde bir önceki dört yılın neredeyse iki katı hızla büyümesi bekleniyor.

Bulaşıcı olmamakla birlikte çok yaygın ve sık olarak görülen hastalıklar- kanser, kalp rahatsızlıkları ve diyabet- şehirleşmenin artması, hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması, değişen diyetler ve artan obezite seviyesi sebebiyle yükselişe devam ediyor.

‘2019 Küresel Sağlığa Bakış: Geleceği Şekillendirmek’ konulu global sağlık sektörü araştırma raporuna göre 2018-2022 yılları arasında küresel sağlık harcamalarının yıllık bazda yüzde 5.4 oranında artması öngörülüyor. Bu oran, 2013-2017 yılları arasındaki yüzde 2.9’luk yıllık artış oranına kıyasla ciddi bir yükselişe işaret ediyor.

Yaşlanan ve artan nüfus, daha da yaygınlaşan kronik hastalıklar, yenilikçi fakat maliyeti yüksek dijital teknolojiler sağlık taleplerini ve harcamalarını yükseltiyor. Rapora göre küresel sağlık harcamlarının büyüklüğünün 2021’de 10.05 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Ancak ülkeler arasında kişi başına sağlık harcamalarında büyük uçurumların sürmesi bekleniyor. Örneğin ABD’de 2022’de kişi başına sağlık harcamasının 11 bin 674 dolar olması beklenirken, Pakistan’da bu rakamın sadece 54 dolarda kalacağı tahmin ediliyor.

Sağlık hizmetleri sunucuları, sağlık hizmet politikalarını üreten ve uygulayan hükümetler, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan hastalar vb. tarafların oluşturduğu sağlık hizmetleri paydaşları çeşitli klinik, operasyonel ve finansal zorluklarla mücadele etmeye devam ediyorlar. Son yıllarda giderek artan hızda gelişen dijital teknolojiler ile oluşan yeni iş ve hizmet dağıtım modellerinin mevcut problemleri çözerek, gelecekte daha kolay ulaşılabilen, düşük maliyetli, yüksek kaliteli sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin sağlanmasına yardımcı olacağı öngörülüyor.

Dünya