6 Şaban 1439 | 22 Nisan 2018 Pazar

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

Türkiye’de 'genç itikaf' zamanı

Son Güncelleme: 4 AĞUSTOS 2013 - TSİ 13:55

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son on gününde itikâfa çekilirdi." [Buhârî, İ'tikâf 1] 
Ramazan’ın son günlerindeyiz. Peygamber Efendimiz’in hayatında hiç terk etmediği itikâf sünnetini günümüzde yaşatmak için Türkiye genelinde birçok ilde itikâf programları düzenleniyor.
Özellikle günümüz gençlerinin itikâfı tanımalarını, sevmelerini ve yerine getirmelerini sağlamak gayesiyle, Üç Aylar’ın başından itibaren çalışmalar yapan Genç İtikâf grubu, çalışmalarını bu günlerde yoğunlaştırdı.
Bu Ramazan, Türkiye genelinde itikâf programları organize edecek olan Genç İtikâf grubu, aynı zamanda internet sitesi (www.itikaf.org) ve sosyal medya üzerinden tüm kamuoyuna yönelik itikâf tanıtım çalışmalarına devam ediyor. 
İtikâfla ilgili birçok bilginin bulunabileceği www.itikaf.org sitesinde zikir, tefekkür ve kadir gecesini değerlendirmenin önemi de vurgulanıyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2013 yılında Türkiye genelindeki itikâf için izin verdiği camiler listesine http://www.itikaf.org/camiler/ sayfasındaki harita üzerinden ulaşılabiliyor. 
İTİKÂF NEDİR?
Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme. Akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimi.
İtikâf, Kur’an ve sünnetle sabittir.
Kur’an’da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; “… Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın…” (el-Bakara, 2/ 187) buyurulur. Başka bir ayette itikâf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir (bk. el-Bakara, 2/125).
Hz. Peygamber’in özellikle Ramazan içinde ve Ramazan’ın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadîs-i şerîfler vardır. Hz. Âişe’nin şöyle dediği nakledilmiştir:
“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan’ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ’tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ’tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77).
Ebu Hanife’ye göre içinde beş vakit namaz kılınan her mescidde itikâfta bulunmak caizdir. Ebu Hanife ve İmam Mâlik’e göre itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur.
Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir. (ez-Zebîdî, Tecrîd-i«Sarîh, Terc. Kamil Miras, Ankara 1984, VI, 323-326).