3 Rebi'ül-evvel 1442 | 20 Ekim 2020 Salı

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Hayat

Ana Sayfa Haber Hayat

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji fosil yakıtları geçti

Son Güncelleme: 16 NİSAN 2015 - TSİ 12:20

Yenilenebilir enerjilerin toplam elektrik üretimine eklediği miktar, fosil yakıtların toplama eklediği üretim kapasitesini geçiyor. Dünya çapında artık her yıl üretilen yenilenebilir elektrik kapasitesinin, kömür, doğalgaz ve petrol kullanılarak üretilen elektrik kapasitesini geçtiği belirtiliyor.

Bu kaymanın 2013’te başladığı, yenilenebilir elektrik kapasitesinin 143 gigawatt yükseldiği, fosil yakıtlardan üretilen elektriğin ise 141 gigawat artış yaşadığı belirtiliyor. Bloomberg New Energy Finance’in (BNEF) NewYork’ta gerçekleşen yıllık toplantısında yayınlanan bir analize göre bu kayma 2030 yılına gelindiğinde yenilenebilir elektrik kapasitesinin, fosillerin dört katı elektrik üretimi yapabileceği belirtildi. Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminin gittikçe ucuzladığını belirten uzmanlar, artık yenilenebilir enerjiyle elektrik üretmenin dünyanın birçok bölgesinde şebeke elektriğiyle eşit veya daha ucuz olduğunu vurguluyor. Uluslararası Enerji Ajansı, güneş enerjisinin bugünkü elektrik üretimindeki payının yüzde 1’den az olduğu fakat 2050’ye kadar dünyanın en büyük enerji kaynağı olacağını vurguluyor.

Uzmanlar artık tartışılan sorunun dünyanın temiz enerjiye kayıp kaymayacağı olmaktan çıkıp, bunun ne kadar süreceğine dönüştüğünü belirtiyor. Öte yandan, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları en aza indirgemek için 2015 yılından itibaren 5 yüz milyar doların üzerinde yatırımın yapılması gerekirken, 2014’te bu rakamın 300 milyar dolar seviyelerinde kaldığı, belirtiliyor. BNEF’e göre, finansal krizden sonra küresel ekonomi, yatırım hedefinin altında kaldı.

Dünya