6 Rebi'ül-evvel 1445 | 22 Eylül 2023 Cuma

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

'Gelir Tespiti Hane Beyan Formu'nda neler var?

Son Güncelleme: 23 OCAK 2012 - TSİ 17:25

SGK tarafından hazırlanan gelir testini geçen vatandaşlar prim ödemeden sağlık güvencesine kavuşuyor  Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kimin ne kadar prim ödeyeceği kişilerin kendi gelir ve gider beyanlarıyla 13 ayrı kamu kurumundan kişiler hakkında yapılacak 28 ayrı sorgulama sonucunda belirlenecek. Testte geliri düşük çıkanın GSS primini devlet ödeyecek. Prim ödeyebilecek durumda olanlar ise sağlık hizmetlerinin karşılığı olarak 35 ila 213 lira arasında devlete her ay prim yatıracak.
Gelir testi, vatandaşın dolduracağı "Gelir Tespiti Hane Beyan Formu" ile başlıyor. Bu formda yer alan 19 soruya verilecek cevaplar kişinin gelir ve giderlerini ortaya çıkaracak. Söz konusu 19 soru arasında oturulan konutun oda sayısından kira tutarına, ısınma biçimine, evde tüketilen yiyeceklere, harcamaların nasıl karşılandığına kadar ayrıntılı konular yer alıyor. Ayrıca sahip olunan gayrimenkuller, arabalar, alınan yardımlar, çocukların aldığı öğrenim bursu ve krediler, ödenen vergiler, işsizlik sigortası ödeneği gibi haneye giren tüm ayni ve nakdi kaynaklar 13 ayrı kurum tarafından kişilerin TC numaraları sayesinde çıkarılacak.
Elde edilen gelir ve gider bilgileri TÜBİTAK'ın da desteği ile kır ve kent farklılıkları da gözetilerek bir puanlama formülüyle hesaplanacak. Formülde beyan formu ve 28 sorgu esas olacak. SGK, Vakfın yapacağı gelir testi sonucuna göre, kişilerin tescil edip prim oranlarını ve hanede kaç kişinin prim ödemesi gerektiğini haneye bildirecek. Ayrıca sağlık kurumlarından hizmet alınabilmesi için provizyonu açacak.
SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilecek. 
HABER7