15 Muharrem 1444 | 13 Ağustos 2022 Cumartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

Belediyelere performans ölçümü

Son Güncelleme: 16 MART 2012 - TSİ 17:34

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 bin 954 belediyeye yönelik düzenlediği anket, büyükşehir belediyelerinin hazırlanan performans hedeflerine teknik kapasite, sosyal hizmetler, kent kimliği, kültürel miras ve kentlilik bilinci konularında yaklaştıklarını gösterdi. 

Yapılan değerlendirmelere göre, Büyükşehir belediyelerinin kentsel risk yönetimi, tasarım rehberleri, kent bilgi sistemi, yenilenebilir enerjinin kullanılması, yolculuk süresinin kısaltılması konularında ise hedeflerin gerisinde kaldıkları ortaya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı'nda (KENTGES) belirlenen 100 hedefte belediyelerin uygulama kapasitesinin tespit edilebilmesi amacıyla elektronik ortamda 2 bin 954 belediyeyi kapsayan KENTGES Belediyeler Anketi hazırladı. Anket yöntemi ve sorularını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Vilayetler Hizmet Birliği uzmanlarından oluşan çalışma grubu belirledi.
Ankete katılım oranı yüzde 80
Belediyelerin 2 bin 130'unun tüm soruları yanıtladığı, 211'inin ise bazı bölümlerdeki sorulara yanıt verdiği ankette, katılım oranı yaklaşık yüzde 80 oranında oldu.
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün anket sonuçlarını değerlendirdiği rapora göre, büyükşehir belediyelerinin performans hedeflerine teknik kapasite, sosyal hizmetler, kent kimliği, kültürel miras ve kentlilik bilinci konularında hedefe yaklaştıkları görüldü. Ancak planlama ve arazi kullanımı, yeşil alanlar, ulaşım, altyapı ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji, kentsel dönüşüm, afet ve konut gibi konularda önemli ölçüde merkezi idare ile işbirliğine ihtiyaç duydukları ortaya çıktı. Temel konularda il ve ilçe belediyelerine göre daha ileride olan büyükşehir belediyelerinin, sakınım planı veya kentsel risk yönetimi, tasarım rehberleri, kent bilgi sistemi, yenilenebilir enerjinin kullanılması, yolculuk süresinin kısaltılması konularındaki hedeflerin çok gerisinde oldukları ve bunları geliştirmek üzere merkezi yönetim ile işbirliğine ihtiyaç duydukları belirlendi.
İl belediyelerinin de teknik kapasite ve sosyal hizmetler, kent kimliği, kültürel miras ve kentlilik bilinci konuları haricinde büyükşehir belediyeleri ile benzerlik gösterdiği görüldü.
Radikal