6 Rebi'ül-evvel 1442 | 23 Ekim 2020 Cuma

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Türkiye

Ana Sayfa Haber Türkiye

Diyanet, TSE ile camilerin fonksiyonellik standartlarını belirleyecek

Son Güncelleme: 18 OCAK 2012 - TSİ 11:12

Diyanet İşleri Başkanlığı, camiler için TSE ile birlikte fonksiyonellik standartları belirleyecek ve camilerin fonksiyonelliğini ölçecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2012-2016 yıllarını kapsayan strateji planında Başkanlığın stratejik hedefleri, 'Toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak faaliyetler', 'Başkanlığın kurumsal kapasitesini geliştirmek', 'Din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini artırmak', 'Dini bilgi üretimini, İslam'ın bilimsel metodolojisi temelinde sistematik hale getirmek ve kurumsallaştırmak', 'Dünyada objektif algısı oluşturmak ve bu anlayışı yaymak.' olarak beş başlık altında toplandı. Bu başlıklar altında hedef ve stratejiler belirlendi. Belirlenen stratejiler arasında, camiler için TSE ile birlikte fonksiyonellik standartları belirlemek; camilerin fonksiyonelliğini ölçmek; camilerde eğitim faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi için mekanlar hazırlamak; her yıl 50 camiyi daha fonksiyonel hale getirmek; mahalli bazda birlik ve beraberliğe zarar verici faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak; toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla din görevlilerine madde bağımlılığı ve benzeri toplumsal sorunlar konusunda eğitim vermek; gençlere yönelik dini konuları içeren bir roman serisi hazırlamak; çocuklara yönelik çizgi film hazırlamak; personelin tamamını etik konusunda eğitime almak; değişik dil ve lehçelerde Kur'an-ı Kerim meali hazırlamak ve ücretsiz dağıtmak gibi başlıklara yer verildi. 

Hedefler kapsamında belirlenen diğer bazı stratejiler ise şöyle: 
-Cami dışı din hizmetlerinde özel kadrolar oluşturarak bu kadrolarda hizmet verecek olan personelin eğitilmesini sağlamak. 
-Din görevlilerini cami dışı din hizmetlerine teşvik etmek, bu konuda eğitim faaliyetleri düzenlemek. 
-Kur'an kurslarını sınıflandırmak. 
-Yaz Kur'an Kurslarına yönelik eğitim materyalleri hazırlamak. 
-Yaz Kur'an Kurslarında uygulanan programı sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginleştirerek çocuklar için cazip hale getirmek. 
-Toplumun özel din hizmeti sunulmasını gerektiren kesimlerine yönelik hizmetleri geliştirmek ve bu kapsamda işitme engellilerin yüzde 10'una hizmet ulaştırmak. 
-Evde sürekli bakıma muhtaç olan engelli, yaşlı ve hastalara yönelik din hizmeti sunmak. 
-İllerde ve nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerde işitme engellilere hizmet verece en az bir personeli eğitmek ve koordinatör olarak görevlendirmek. 
-Plan dönemi sonuna kadar camilerin yüzde 50'sinde yüz yüze vaaz ve yine camilerin yüzde 30'unda ezanın kendi görevlileri tarafından okunması uygulamasına geçmek. 
-Kur'an-ı Kerim müzesi kurmak. 
-Başkanlık bünyesinde 2013 yılı sonuna kadar internet üzerinden, 2016 yılı sonuna kadar da karasal/uydu yayını yapacak olan radyo ve televizyon kurmak. 
Milli Gazete