23 Şaban 1445 | 4 Mart 2024 Pazartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

Zilhiccenin on günü ve arefe

Son Güncelleme: 16 EYLÜL 2015 - TSİ 15:38

İlim, fikir ve gönül önderi merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 26 Mart 1999 tarihinde Mekke-i Mükerreme’de yaptığı sohbetin metnini ve ses kaydını istifadenize sunuyoruz.

Esselâmü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekâtühû!..

Aziz ve sevgili Ak-Televizyon izleyicileri ve Ak-Radyo dinleyicileri! Allah'ın selâmı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun...

Biliyorsunuz Ramazandan ayrı, uzak bir aydayız ama, Ramazan gibi mübarek günlerdeyiz. Zilhicce ayının on günü içindeyiz. Bu Zilhicce ayının on günü hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. (Vel-fecri ve leyâlin aşrin)'deki on gece, Zilhiccenin on gecesidir diye, müfessirler İbn-i Abbas'tan ve diğer alimlerden ve sahabeden (Rıdvânullàhi aleyhim ecmaîn) rivayet ediyorlar.

Kur'an-ı Kerim'de yine Mûsâ AS anlatılırken buyruluyor ki, bismillâhir-rahmânir-rahîm:

(Ve vâadnâ mûsâ selâsîne leylen) Biz Mûsâ ile otuz gün için sözleştik; (ve etmemnâhâ biaşrin) sonra bu otuz günü, on gün daha ekleyerek kırk güne tamamladık." (A'raf: 142) buyruluyor. Burdaki aşr, alimlere göre Zilhiccenin ilk on günüdür. Yâni şu içinde bulunduğumuz günlerdir.

…..

Bu günlerin kıymetini bilin! Hacca gelenler hacda ibadetlerini güzel yapsınlar, haclarının mebrur bir hac olmasına gayret etsinler! Sağlık afiyetle eşlerine dostlarına kavuşsunlar. Evine gelinceye kadar hacının duası makbuldür. Hacıları karşılarsınız yolda, duasını almağa gayret edersiniz; onu da unutmayın!

Hacca gelemeyenler de işte ibadetler, saydığım hadis-i şerifler... Namaz kılsın, oruç tutsun, tesbih çeksin, zikretsin, derviş olsun, hakîkî derviş olsun; sevapları kazansın, Allah'ın rızasına ersin, cennetiyle cemâliyle müşerref olsun, Allah'ın lütf u keremiyle...

Sohbetin tamamı için www.iskenderpasa.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AKRA FM