25 Zilhicce 1442 | 5 Ağustos 2021 Perşembe

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

Bayramdır, Gelin Barışalım, Birleşelim!

Son Güncelleme: 25 EKİM 2012 - TSİ 09:25

Merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Kadın ve Aile Dergisi’nin Nisan 1997 nüshası için kaleme aldığı “Bayramdır, Gelin Barışalım, Birleşelim” adlı başmakalesini, Kurban Bayramı vesilesiyle istifadenize sunuyoruz.

Mü’minlerin iki mübarek bayramı var: Biri Ramazan sonu “iyd-i fıtr” idi geçti; diğeri “iyd-i adhâ” ki Kurban bayramıdır, işte geldi.

İslâm dîninde iki müslümanın birbirine uzun zaman (üç günden fazla) küs ve dargın kalması doğru değildir, haramdır, günahtır; onun için hemen barışmaya girişmesi lâzımdır; dargınlardan ilk teşebbüse geçen, barış için el uzatan tüm sevabı kazanır; reddeden sorumluluğu, vebali, günahı tümüyle yüklenir.

Ülkemizde, halkımızın ve milletimizin perişanlığını, felaketini ve kötülüğünü; yurdumuzun ve devletimizin zevalini, bölünüşünü, izmihlalini ve çöküşünü dileyenler yıllar yılı çeşitli fitne ve fesat tohumları ekmiş, insanları birbirlerine düşürmüş ve düşman etmişlerdir. Mesela halkı Türk-Kürt diye ayırmışlar, ayrılığı körüklemişler, yıllarca ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi uğraştırmışlar, nice insanların ölümüne, nice ocakların sönümüne sebep olmuşlardır. Hâlbuki halkımız bu fitneden önce Türk-Kürt-Arap-Acem-Boşnak-Arnavut-Çerkes-Abaza huzur içinde mutlu ve muhabbetli yaşama durumunda idi ve bundan sonra da aynı arzu, niyet ve temennidedir.Çünkü bu ayrılık ve gayrılığa, bu kin ve nefrete şeytan sevinir, düşman memnun olur; Cenâb-ı Hak razı gelmez, Hz. Peygamberimiz razı gelmez, akl-ı selîm sahipleri razı gelmez. Bu adavet, millî bütünlüğümüze, devletimize, birliğimize; dirliğimize, kalkınmamıza, savunmamıza büyük çapta zararlar verir.Millî iç ve dış siyaset ve tercihlerimizin, imanımız ve Müslümanlığımızla kuvvetlendiğini, İslâm âleminin ve Türk dünyasının önderi olmamızdan ürküyorlar.

Gelin, bu oyunları bozalım, bu tahriklere kapılmayalım; kardeşçe yaşayalım, dargınsak barışalım, yâd isek bilişelim; el ele tutalım, hayallere, vehimlere, tahriklere aldanmayalım; akıllı, basiretli olalım; kanunlara, insan haklarına, demokrasiye, halk iradesine, vicdan hürriyetine, inanç serbestliğine, yurttaşlık bilincine candan gönülden saygılı olalım, bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya, yakından tanımaya çalışalım; o zaman göreceğiz ki aramızda pek fark yok; biz safız, temiziz, dostuz, hayırhahız, fedakârız, kibarız, zarifiz, müeddebiz, münevveriz. Bizi dış düşmanlar birbirimize düşürmeye çalışmış, yanlış tanıtmış, birbirimize karşı kötü, korkunç ve tehlikeli göstermek istemiş... Hep yalan, hep oyun, hep tuzak, hep fitne, hep fesat...

Gelin, bu bayram hep beraber bayram edelim, barışalım, tanışalım, sevelim, sevilelim, dost olalım, gönül gönüle, aşk u şevk ile sevgi ve hoşgörü ile ülkemizi kalkındıralım, dış ülkelerdeki ülküdaşlarımızı koruyalım, kollayalım; müslümanları derleyip toplayalım; insanlığa hizmet edelim, kalp kazanalım, sevap alalım, iki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Hepinize nice mutlu ve kutlu bayramlar!