27 Zilka'de 1443 | 26 Haziran 2022 Pazar

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

Bir Papaz nasıl Müslüman oldu?

Son Güncelleme: 7 HAZİRAN 2012 - TSİ 13:03

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin profesörlük takdim tezi olan ve ilk kez 1982 yılında basılan Risâle-i İslâmiyye eserinin yenilenmiş baskısı...

Osmanlı kültür tarihinin bu enteresan vesikasını dil, edebiyat, din ve kültür araştırmacılarının ve ilgililerinin istifadesine sunuluyor...

Merhum Hocaefendi Risale-i İslamiyye ve İbrahim-i Müteferrika konusunu neden profesörlük tezi olarak seçtiğini bir konuşmasında şöyle ifade etmiştir*:

"Ben profesörlük çalışması olarak, şu bizim meşhur matbaacı, Türkiye’ye matbaayı getiren İbrâhim-i Müteferrika’nın Risâle-i İslâmiyyediye bir eseri olduğunu görmüştüm. Deniliyordu ki:

'"Risâle-i İslâmiyye, müslümanlığı anlatan bir kitaptır."Böyle geçiştiriliyordu. Ben de dinî edebiyat kürsüsü başkanı olduğum için, “Bakalım buRisâle-i İslâmiyyenedir?” diye inceledim. Sonunda onu bir kitap halinde de neşrettim.

İbrâhim-i Müteferrika Romanya’da yaşamış bir papaz... Çok güzel bir tahsil görmüş, Yunancayı, Latinceyi öğrenmiş. “Eski metinleri ve kilisenin kitaplığındaki üstâd-ı bîmürüvvetlerin okunmasını yasak ettiği kitapları okudum.” diyor.

Üstad ama, müslüman olmadığı için, hakîkatı sakladığı için üstâd-ı bîmürüvvet diyor, yâni, “Mürüvvetsiz üstadların okumayayım diye sakladığı kitapları okudum.” diyor ve orada hristiyan literatürünün, Peygamber Efendimiz’i (sav.) müjdeleyen malzemesine âşinâ olduğunu ve onun için müslüman olduğunu söylüyor.

BuRisâle-i İslâmiyyeisimli kitap, İslâm’ı anlatan bir kitap değil; saklanıyor bu mesele... Halk bilmesin diye bazı gerçekleri saklıyorlar araştırıcılar... Kim yapmış bu şahsın üzerinde araştırmayı?.. Bir katolik papaz yapmış. İbrâhim-i Müteferrika üzerinde en bilimsel araştırma katolik bir papaz falancanın yaptığı çalışmadır deniliyor. E, katolik papaz, İslâm'ı seçen eski bir papazın müslümanlığa yarayan malzemesini bize tanıtmak ister mi?.. İstemez, tanıtmıyor.

İslâm’ı anlatan bir eser...” diyor. Hayır, İslâm’ı anlatan bir eser değil; Bir papaz olan İbrâhim-i Müteferrika’nın müslüman olmasına sebep olan İncil ayetlerini bahis konusu eden bir kitap...O konuya kimse yanaşmasın, o konuyu kimse bilmesin diye papaz saklıyor gerçeği..."11.02.1992 - Bakırköy/İstanbul

Eserler ilgili detaylı bilgi ve sipariş için: http://www.internetpazar.com/risale-i-islamiyye.html