1 Zilhicce 1443 | 30 Haziran 2022 Perşembe

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

AKRA FM 10 Muharrem Özel Yayın Akışı

Son Güncelleme: 31 EKİM 2014 - TSİ 16:46

İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı hicreti esas alan kameri takvimin birinci ayıdır.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), 10 Muharrem’e denk gelen güne (3 Kasım 2014 Pazartesi) ilave bir günle birlikte iki gün oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
 
Aşure günü olan 10 Muharrem’de aile efradına ikramda bulunana, senenin diğer günlerinde Allah-u Teala’nın bereket ihsan edeceği bildirilmiştir.

 

 Muharrem; savaşın yapılmadığı, sulhun hâkim olduğu mübarek, muhterem aylardandır.
Bu mübarek günde komşulara, dostlara aşure ikram etmek, yoksulu doyurmak infak medeniyetinin güzel hatıralarındandır. 
 
Muharrem aynı zamanda bir hüznü hatırlatır. Peygamber Efendimizin, “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Allah’ı seven Hüseyin’i sever!” buyurduğu torunu, cennetteki gençlerin seyidi Hz. Hüseyin 10 Muharrem’de şehid edilmiştir. Şair, “Hüseyni düşürdüler atından sahrayı Kerbelâ'ya; Cibril git haber ver Rasul-u Kibriya’ya” diye ifade etmiştir.
 
Ebu Hureyre (Ra)’in rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (SAS) şöyle buyurmuştur:
Ramazan orucundan sonra en faziletli oruçlar, Allah'ın Muharrem diye adlandırdığı ayında tutulan oruçlardır; farz namazlardan ve geceleyin kılınanlardan sonraki en faziletli namaz da Aşure gününde kılınandır.”
 
Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi, İslam Mecmuası’nın Haziran 1995 tarihli nüshasında şu tavsiyede bulunmaktadır:
Aşure gününde, eve bol bol yiyecek, giyecek getirmek, çoluk çocuğu sevindirmek, fakirlere çok çok hayır yapmak, sadaka vermek, gusül abdesti almak, gözleri ismid'le sürmelemek, dostlara ziyafet çekmek, gündüzü oruç tutmak, gecesini namaz ve zikirle ihyâ etmek, hasta ziyaret etmek... gibi sevaplı işler işlemeğe dikkat ve gayret ediniz; önünüzdeki bütün senenin ve hatta tüm mütebaki ömrünüzün bu minval üzre hayır ve hasenat ile; ibadât ü tâat ile geçmesini Allah-u Taâlâ Hazretleri'nden temennî ve niyaz eyleyiniz!”
 
Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi, 3 Nisan 2001 tarihli Aşure günü özel mesajında şu tavsiyelerde bulunmaktadır:
Hadis-i şeriflere göre hareket edelim; bu günü en güzel şekilde değerlendirelim. Farz ve nafile ibadetlerimize dikkat edelim. Oruç tutalım. Her halimizle çevremize bu günlerin güzelliğini yansıtalım. Dostlarımızı, komşularımızı, camilerimizi, büyüklerimizin kabirlerini, ana-babalarımızı, akrabalarımızı ziyaret edelim. Atalarımızın bize miras bıraktığı aşure tatlılarından bolca yapıp eşe-dosta ikram edelim. Sevgi ve dostluk bağlarımızı geliştirelim. Ayırım yapmadan herkese iyilik yapmanın, faydalı olmanın, güzel ahlakı geliştirmenin yollarını arayalım. Hayırlar yapmayı, dualar etmeyi, fakir fukaranın yardımına koşmayı unutmayalım. Sadakalar verelim. Birbirimize hayır dualar edelim.”
 
Aşure gününde Cenâb-ı Hak'ın peygamberine değişik ikram ve ihsanlarda bulunduğu rivayet edilmektedir. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:
 
Allah Teâlâ arşı, melekleri, gökleri, yeri ve Hz. Âdem Aleyhisselâmı bu günde yarattı,
Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın tevbesi bu günde kabul edildi,
Hazret-i Nuh Aleyhisselâm’ın gemisi Cûdî dağına bu günde demirledi,
Hazret-i Yûnus Aleyhisselâm balığın karnından bu günde çıkarıldı.
Hazret-i İbrâhim, Hazret-i Mûsâ ve Hazret-i Îsa Aleyhimüsselâm bu günde doğdu.
Hazret-i İbrâhim Aleyhisselâm Nemrut’un ateşinden bu günde kurtuldu.
Hazret-i Ya’kub Aleyhisselâm’ın oğlu Yûsuf Aleyhisselâm’a bu günde kavuştu.
Hazret-i Eyüp Aleyhisselâm’ın hastalıktan bu günde şifâ buldu.
Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm’ın kavmi, Fir’avun’un zulmünden bu günde kurtuldu ve Fir’avun bu günde denizde boğuldu.
Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm’ın tevbesi bu günde kabul edildi,
Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’a bu günde mülk verildi,
Hazret-i Îsa Aleyhisselâm bu günde gök yüzüne yükseltildi.
 
AKRA FM 10 MUHARREM 1436 ÖZEL YAYIN AKIŞI
 
07.30- 08.00 : Ummandan İnciler Aşure Günü Özel
M. Zâhid Kotku Hocaefendi’nin kendi sesinden Ummandan İnciler programında “Aşure Günü” konulu sohbet dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.
 
09.20 – 09.30 : Kur’an-ı Kerim’den Mesajlar
 
09.30 – 09.45 : Günün Sohbeti Aşure Günü Özel
Merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 14 Nisan 2000 tarihinde yapmış olduğu “Aşure Gününde Alışveriş Yapmak ve İkramda Bulunmak” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.
 
09.45 – 10.00 : Tarihten İzler Aşure Günü Özel
Programda 10 Muharrem’in önemi ve idrakine dair bir bilgiler veriliyor.
 
10.10 – 11.50 : Seyri Hayat Aşure Günü Özel
Programda “10 Muharrem’de vuku bulan olaylar ve aşure tatlısı” anlatılıyor.
 
12.10 - 13.00 : Başmakaleler Aşure Günü Özel
Merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Başmakaleler-1 adlı eserinden “Yeni Hicri Yılbaşımız ve Aşure Günümüz” başlıklı makaleleri seslendiriliyor.
 
14.10 – 15.00 : Şen Haneler Aşure Günü Özel
Aşure gününün ailece idraki, aşure gününde alış-veriş yapılmasının fazileti, aşure tatlısının anlatımı…
 
15.00 – 16.00 : Hadisler Deryası, Aşure Günü Özel
Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 10 Kasım 1985 tarihinde yaptıkları “Aşure Gününde Yapılacaklar” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.
 
16.00 – 17.00 : Edebi Hafızamız Aşure Günü Özel
Programda “Kültür ve Edebiyatımızda Aşure” konusu işleniyor.
 
17.10 – 18.00 : Aşure Günü Özel Belgeseli
Programda Muharrem ayında vuku bulan olaylar ayrıntılı anlatılıyor.
 
18.00 – 18.30 : Ummandan İnciler
18.45 – 19.00 : Günün Sohbeti
 
21.10 – 21.45 : Aşure Günü Özel Sohbeti
Merhum Prof. Dr. M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 16 Mayıs 1997 tarihinde AKRA FM’de yaptıkları “Aşure Gününün Fazileti ve Aşure Gününde Yapılması Gerekenler” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.
 
21.45 – 22.00 : Başmakaleler Aşure özel
Saat 12.30’da yayınlanan programın tekrarı.
 
22.00 – 23.30 : Vakti Şerif
Çeşitli divanlardan örnekler ve kasideler okunuyor.
 
24.00 - 01.30 : Seyri Hayat Aşure Günü Özel
Saat 10.10’da yayınlanan programın tekrarı.
 
03.00 –04.00 : Hadisler Deryası Özel
Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 13 Nisan1986 tarihinde yaptıkları “Ehli Beyte Buğzetmek” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.
 
AYRICA;
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi’nin Aşure Günü özel tebrikleri gün boyu AKRA FM’de…