6 Rebi'ül-evvel 1444 | 2 Ekim 2022 Pazar

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

AKRA FM BERAT ÖZEL YAYIN AKIŞI...1437-2016

Son Güncelleme: 20 MAYIS 2016 - TSİ 18:23

Hayat kılavuzumuz Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildiği, semadan rahmetin yağdığı, tevbe edenlerin kurtuluşla müjdelendiği mübarek Berat 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü radyonuz AKRA FM’den dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

1. Ha, mîm.

2-3. (Hükümleri) apaçık olan Kitab'a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur'an'la) uyarıcıyız.

4-5-6. (Rızık ve ecel gibi) takdir edilen her hikmetli iş, tarafımızdan (verilen) bir emirle o gecede ayırt edilir. Doğrusu biz, Rabb'inden bir rahmet olarak (öteden beri peygamberler) göndermekteyiz. Şüphesiz o hakkıyle işitendir, bilendir.

7. Eğer gerçekten inananlar iseniz (bilin ki Rabbin), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

8. O'ndan başka hiç bir İlah yoktur, diriltir ve öldürür. (O,) sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. (ed-Duhan Suresi)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesini Hz. Aişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:

"Bu gece, Şaban'ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118).

"Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu;ş ifâ vereyim. "

"Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

Peygamber Efendimizden Berat Gecesi'ne özgü özel bir dua nakledilmez. Ancak Hz. Aişe (r.a.), Server-i Ser Efendimizin Berat Gecesi kıldığı namazın secdesinde şöyle dua ettiğini anlatıyor:

"Allah’ım! Gazabından rızana sığınıyorum. Cezandan affına sığınıyorum. Allah’ım! Sen’den yine sana iltica ediyorum. Sana yaptığım senâyı (övgüyü), senin kendine yaptığın senâ ölçüsünde yapmaktan âciz olduğumu itiraf ederim. Sen’in komşuluğun ve yakınlığın azizliktir. Sen’in senâ ve övülmen yücedir. Sen’in ordun mağlup edilemez. Sen, vaat ettiğin şeyde, vaadinden dönmezsin. Sen’den başka ilah, senden başka mabud yoktur." (Müslim, salât, 222)

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi ise bir sohbetinde şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Sevgili kardeşlerim! Bu mühim gece için öncelerden hazırlanın; oruçlar tutun, zekâtlar, sadakalar verin!.. Salât ü selâmlar getirin, çok zikir yapın, tevbe edin!.. Kur'an okuyun, nafile namaz kılın!.. Sıla-i rahim yapın, ağlayın, dua edin, Mevlâ'ya yalvarın da sizi bizi mağfiret eylesin... Adımızı Divân-ı Süedâ'ya kayıt buyursun... Bahtımızı güzel kılsın, rızkımızı bol versin... Nusretiyle bizleri ve mücahid kullarını takviye etsin, zaferlere erdirsin... Fütûhat ve füyûzata mazhar kılsın... Başımızdaki musîbetleri, belâları, cezâları, kötülükleri uzaklaştırsın... Bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin... “

Merhum Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Berat Gecesi için tavsiye ettiği dua ise şöyle:

“Ya Rabbi, şu önümüzdeki Şaban ayına kadar yapılacak mühim işleri ve bizim mukadderatımızdaki başımıza gelecek işleri sen bu gecede meleklere tevdi ediyormuşsun. Ya Rabbi bizim için hayırla takdir buyur. Ya Rabbi eğer başımıza şerli şeyler gelecekse biz af istiyoruz, mağfiret istiyoruz. Duamızı kabul eyle, bizim bu kara yazımız değiştir, bizim  bahtımız güzel eyle. Bizim adımız kötüler divanına yazdırmışsan oradan sil, saidler, iyiler defterine yazdır. Başımıza felaketler yağacaksa felaketleri geri döndür. Sıkıntılı üzüntülü durumlar olacaksa, sıkıntımız, üzüntümüzü feraha çevir. Rızkımız kıtlık darlık olmasın, bolluk ver.”

AKRA FM BERAT KANDİLİ ÖZEL YAYIN AKIŞI:

09.20 – 09.30: Kur’an-ı Kerim’den Mesajlar

09.30 – 09.45: Günün Sohbeti

Merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 5 Ocak 1996 tarihince yapmış olduğu “Berat Gecesinde Affolunmayanlar” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

09.45 – 10.00: Tarihten İzler, Berat Kandili Özel

Programda Berat Kandilinin önemi ve idrakine dair bir bilgiler veriliyor.

12.10 -12.30: Başmakaleler, Berat Kandili Özel

Merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Başmakaleler-1 adlı eserinden “İmanı, Ahdi, Azmi, Aşkı ve Şevki Tazelemek" ve "En Mühim İşimiz Berat Kandilimizin İhyası” başlıklı makaleleri seslendiriliyor.

13.15 – 14.00: İlim Adamları Berat Kandilini Anlatıyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ali Akyüz Berat Kandilini anlatıyor.

14.10 – 15.00: Berat Kandili Belgeseli

Programda Berat Kandilinin önemi, bu gece af edilecekler, tevbe etmek ve berat gecesini gerektiği gibi idrak etmek konuları anlatılıyor

15.00 –16.00:  Hadisler Deryası, Berat Kandili Özel

Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin 11 Mart 1990 tarihinde yaptıkları “Berat Kandilini İdrak Etmek” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

16.10 – 17.00 Edebi Hafızamız Berat Kandili Özel

Programda “Berat Kandili ve Dua” konuları edebi olarak anlatılıyor.

17.10 –18.00 Berat Kandili Özel Söyleşisi

Türkiye Diyanet Vakfı Haseki Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Durak Pusmaz’ın konuk olduğu programımızda “Berat Gecesinin Manası ve Önemi, Bu Gecede Yapılacak İbadetler” konusunu konuşuluyor.

18.00: Ummandan İnciler

Gönüller sultanı Mehmed Zâhid Kotku (Rh.A.) Hocaefendi’nin “Tevbe Etmek” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

18.45 – 19.00: Günün Sohbeti

19.00 – 20.00: Berat Kandili Özel programı

Programda Berat Kandilinin önemi, bu gece af edilecekler, tevbe etmek ve berat gecesini gerektiği gibi idrak etmek konuları şiir ve yazılarla anlatılıyor

21.10 – 21.45:  Berat Kandili Özel Sohbeti

Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin 14 Aralık 1997  tarihinde AKRA FM’e yaptıkları “Berat Kandilinde Afedilecek ve edilmeyecek olanlar, Kandilini İdrak Etmek” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

21.45 – 22.00: Başmakaleler Berat Kandili Özel

22.00 – 23.00: Vakti Şerif Berat Kandili Özel

Programda niyaz ve yakarış şiirleri okunuyor.

24.00 - 01.00:   Berat Kandili Özel programı

Berat Kandiliyle ilgili yazı ve kasidelere yer veriliyor

03.00 –04.00:  Hadisler Deryası, Berat Kandili Özel

Es’ad Coşan Hocaefendi’nin 18 Kasım 1984 tarihinde yaptıkları “Allahın Affettiği Kimseler” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

 

AYRICA,

Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi’nin Berat kandili tebrikleri her zaman olduğu gibi yine radyonuz AKRA FM’de…

İslam âleminin ve tüm dinleyenlerimizin Berat Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. (Âmin)