6 Rebi'ül-evvel 1445 | 22 Eylül 2023 Cuma

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Hayat

Ana Sayfa Haber Hayat

AKRA FM'den Berat Kandili özel yayın akışı…

Son Güncelleme: 3 TEMMUZ 2012 - TSİ 21:34

Hayat kılavuzumuz Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildiği, semadan rahmetin yağdığı, tevbe edenlerin kurtuluşla müjdelendiği mübarek Berat Kandilini AKRA FM’de özel yayın akışıyla idrak ediyoruz…

Sohbet, söyleşi ve çeşitli programlardan oluşan Berat Kandili özel programlarımızı 4 Temmuz 2012 Çarşamba günü radyonuz AKRA FM’den dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

1. Ha, mîm.

2-3. (Hükümleri) apaçık olan Kitab'a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur'an'la) uyarıcıyız.

4-5-6. (Rızık ve ecel gibi) takdir edilen her hikmetli iş, tarafımızdan (verilen) bir emirle o gecede ayırt edilir. Doğrusu biz, Rabb'inden bir rahmet olarak (öteden beri peygamberler) göndermekteyiz. Şüphesiz o hakkıyle işitendir, bilendir.

7. Eğer gerçekten inananlar iseniz (bilin ki Rabbin), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

8. O'ndan başka hiç bir İlah yoktur, diriltir ve öldürür. (O,) sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. (ed-Duhan Suresi)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesini Hz. Aişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:
"Bu gece, Şaban'ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118).

"Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu;ş ifâ vereyim. "
"Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. "
(İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

Peygamber Efendimizden Berat Gecesi'ne özgü özel bir dua nakledilmez. Ancak Hz. Aişe (r.a.), Server-i Ser Efendimiz’in Berat Gecesi kıldığı namazın secdesinde şöyle dua ettiğini anlatıyor:

"Allah’ım! Gazabından rızana sığınıyorum. Cezandan affına sığınıyorum. Allah’ım! Sen’den yine sana iltica ediyorum. Sana yaptığım senâyı (övgüyü), senin kendine yaptığın senâ ölçüsünde yapmaktan âciz olduğumu itiraf ederim. Sen’in komşuluğun ve yakınlığın azizliktir. Sen’in senâ ve övülmen yücedir. Sen’in ordun mağlup edilemez. Sen, vaat ettiğin şeyde, vaadinden dönmezsin. Sen’den başka ilah, senden başka mabud yoktur." (Müslim, salât, 222)

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi ise bir sohbetinde şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Sevgili kardeşlerim! Bu mühim gece için öncelerden hazırlanın; oruçlar tutun, zekâtlar, sadakalar verin!.. Salât ü selâmlar getirin, çok zikir yapın, tevbe edin!.. Kur'an okuyun, nafile namaz kılın!.. Sıla-i rahim yapın, ağlayın, dua edin, Mevlâ'ya yalvarın da sizi bizi mağfiret eylesin... Adımızı Divân-ı Süedâ'ya kayıt buyursun... Bahtımızı güzel kılsın, rızkımızı bol versin... Nusretiyle bizleri ve mücahid kullarını takviye etsin, zaferlere erdirsin... Fütûhat ve füyûzata mazhar kılsın... Başımızdaki musîbetleri, belâları, cezâları, kötülükleri uzaklaştırsın... Bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin... “

Merhum Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Berat Gecesi için tavsiye ettiği dua ise şöyle:

“Ya Rabbi, şu önümüzdeki Şaban ayına kadar yapılacak mühim işleri ve bizim mukadderatımızdaki başımıza gelecek işleri sen bu gecede meleklere tevdi ediyormuşsun. Ya Rabbi bizim için hayırla takdir buyur. Ya Rabbi eğer başımıza şerli şeyler gelecekse biz af istiyoruz, mağfiret istiyoruz. Duamızı kabul eyle, bizim bu kara yazımız değiştir, bizim  bahtımız güzel eyle. Bizim adımız kötüler divanına yazdırmışsan oradan sil, saidler, iyiler defterine yazdır. Başımıza felaketler yağacaksa felaketleri geri döndür. Sıkıntılı üzüntülü durumlar olacaksa, sıkıntımız, üzüntümüzü feraha çevir. Rızkımız kıtlık darlık olmasın, bolluk ver.”

AKRA FM BERAT KANDİLİ ÖZEL YAYIN AKIŞI:

09.30 – 09.45: Günün Sohbeti
Merhum Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin “Berat Kandilini İdrak Etmek ve Cennetin Sekiz Kapısı” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

09.45 – 10.00: Tarihten İzler, Berat Kandili Özel
Programda Berat Kandilinin önemi ve idrakine dair bir bilgiler veriliyor.
 
10.00 – 11.30: İrfan Saati, Berat Kandili Özel
Programda “Berat Kandilinin Önemi ve Kandili Değerlendirmek” konuları anlatılıyor.

12.10-13.00: Başmakaleler, Berat Kandili Özel
Merhum M. Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Başmakaleler-1 adlı eserinden “İmanı, Ahdi, Azmi, Aşkı ve Şevki Tazelemek" ve "En Mühim İşimiz Berat Kandilimizin İhyası”başlıklı makaleleri seslendiriliyor.

13.45 – 14.00: İlim Adamları Berat Kandilini Anlatıyor
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Berat Gecesinin Mahiyetini anlatıyor.

14.10 – 15.00: Şen Haneler Berat Kandili Özel
Selma Gözükara’nın hazırlayıp, sunduğu programda “Berat Kandilini Ailece İdrak Etmek ve Affa Sığınmak” konusu işleniyor.

15.00 –16.00:  Hadisler Deryası, Berat Kandili Özel
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin 11 Mart 1990 tarihinde yaptıkları “Berat Kandilinin Önemi, İhyası ve Ramazana Hazırlık” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

16.00 – 17.30 Berat Kandili Özel Programı
Berat Kandiliyle ilgili şiirler, dualar ve yazılara yer verilen programa Dr. Hümeyra Ökten ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyüz konuk oluyor.

18.00 – 18.30: Ummandan İnciler
Gönüller sultanı Mehmed Zahid Kotku (Rh.A.) Hocaefendi’nin “Tevbe Etmek” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

18.45 – 19.00: Günün Sohbeti
Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi’nin “Berat Kandilini İdrak Etmek ve Cennetin Sekiz Kapısı” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

19.00 – 20.00: Berat Kandili Özel Söyleşisi
Türkiye Diyanet Vakfı Haseki Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Durak Pusmaz’ın konuk olduğu programımızda “Berat Gecesinin Manası ve Önemi, Bu Gecede Yapılacak İbadetler” konusunu konuşuluyor

21.10 – 21.45:  Berat Kandili Özel Sohbeti
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin 25 Aralık 1996 tarihinde AKRA FM’e yaptıkları “Berat Kandilinin Önemi ve Affedilmeyenler” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

21.45 – 22.00: Başmakaleler Berat Kandili Özel

22.00 – 23.30: Berat Kandili Özel Programı
Programda Berat Kandilinin önemi, bu gece af edilecekler, tevbe etmek ve berat gecesini gerektiği gibi idrak etmek konuları şiir ve yazılarla anlatılıyor

24.00 - 01.30:    İrfan Saati Berat Kandili Özel
Kaçıranlar için saat 10.10’daki programın tekrarı…

03.00 –04.00:  Hadisler Deryası, Berat Kandili Özel
Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi’nin 15 Eylül 1985 tarihinde yaptıkları “Allah'ın Affı ve Gazabı” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

04.00 – 05.00:  Berat Kandili Özel Söyleşisi
Saat 19.00’da yayınlanan programımızı dinleyemeyenler için tekrarı…

AYRICA,
Mahmud Es’ad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi’nin berat kandili tebrikleri her zaman olduğu gibi yine radyonuz AKRA FM’de…
İslam âleminin ve tüm dinleyenlerimizin Berat Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. (Âmin)

AKRA FM